КЫРГЫЗСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА УГЛЕВОДОРОТТУК ГАЗДЫ ДҮҢ ЖАНА ЧАКАН ДҮҢ БААДА САТУУ